Hyvä suorituskyky yleiseen, tilaa säästävään käyttöön pakkausteollisuudessa myös vaikeissa toimintaedellytyksissä: SICKin uudessa KTM Prime -kontrastianturissa on hyvä harmaatasoresoluutio, integroituna pieneen koteloon.

Nyt KTM Prime merkinlukija-sarja täydentyy lasermerkinlukijoilla. KTM-L lasermerkinlukijan valopiste on tarkka ja lukuetäisyys maksimissaan aina 250 mm saakka.

Hyötysi

Lue lisää!

Kompakti, väreistä riippumaton laseranturi M18-standardikotelossa – osien paikallaolon tunnistus, esim. O-renkaat ja niiden oikea asennuksen varmistus

Tarkka ToF (time of flight) -etäisyysanturi vaativiin sovellutuksiin
Innovatiivisen PMD (photonic mixer device) -sirun ansiosta tämä anturi pystyy tarjoamaan kaikki tarkan mittausjärjetelmän ominaisuudet. Etäisyysinformaation avulla kyetään määrittelemään osien paikallaolo tai niiden oike asennus, esim. O-rengas ja sen asennus Erinomainen heijastuksensieto ja taustavaimennus yhdessä korkean läpäisykertoimen kanssa varmistavat luotettavan toiminnan. OGD-sarjan PMD-teknologian suorituskyky on ylivoimainen perinteisiin kohteesta heijastaviin laserantureihin verrattuna. OGD Precision on saatavana erittäin pienellä valopisteellä ja 300 mm toimintaetäisyydellä pienten kohteiden tunnistukseen.

Helppokäyttöinen
Kytkentäpisteen säätö lähimpään mm:iin käy helposti laitteen 3 painikkeella tai vaihtoehtoisesti IO-Link-liitännän kautta, joka nmahdollistaa myös etäisyysarvon lukemisen.

Lue lisää!

Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta

Reaaliaikaista kunnossapitoa teollisuuden koneille
Teollisuustason konesuojaus integroituu suoraan olemassa olevaan ohjausalustaasi Koneen kuntoa valvotaan jatkuvasti yleisten vikatekijöiden kuten iskujen, komponenttien väsymisen ja kitkan avulla. Tämä mahdollistaa huoltotoimenpiteiden oikea-aikaisen ja ennakoivan aikataulutuksen ennen mahdollisten vaurioiden tai vikojen ja tuotantoseisakkien syntymistä. Koneiden suojaus toimii jatkuvasti ja pysyvästi toisin kuin jaksottaisten valvontajärjestelmien yhteydessä.

Helppo liitäntä IO-Linkin ansiosta
Teollisuuden suosima IO-Link -järjestelmä yksinkertaistaa Industry 4.0 -teknologian integroimista suoraan olemassa oleviin ohjausalustoihin. Kalliita aliverkkoja, gateway-yksikköjä ja IT-tukia ei tarvita. IO-Link -masterit lähettävät tilasignaalit ohjausjärjestelmiin ja niillä on kyky lähettää lasketut ja raakasignaalit ylemmän tason järjestelmiin syvällisempää analysointia varten.

Prosessiarvot
Tärinäanturi VVB001 kerää ja analysoi sisäisesti erilaisia prosessiarvoja, joita käytetään konevikojen tunnistamiseen:

v-RMS (koneen väljyysolosuhteet)
Tärinänopeuden tehollisarvo, ilmaisee komponenttien väsymisen.

a-RMS (koneen kitkaolosuhteet)
Kiihtyvyyden tehollisarvo, ilmaisee mekaanisen hankauksen.

a-Peak (koneen iskuolosuhteet)
Maksimikiihtyvyys, ilmaisee mekaaniset iskut.

Crest-kerroin
a-Peak/a-RMS, yksi tärkeimpiä koneen kokonaiskuntoa ilmaisevia arvoja.

Lämpötila
Ilmaisee liiallisen kitkan tai muun syyn (esim. elektroniset syyt) aiheuttaman lämpötilan nousun.

Raakadata
Anturi tuottaa kiihtyvyyteen perustuvaa raakadataa, jota voidaan käyttää vauriotapauksissa yksityiskohtaisen syyanalyysin pohjana. Nämä saadaan tarvittaessa BLOB (Binary Large Object) -objektina ja lähetetään IO-Linkin avulla. Järjestelmä voi tallentaa toimintatilat 4 sekunnin välein ja lähettää dataa usean minuutin ajalta ylemmän tason järjestelmiin.

Lue lisää ja ota yhteyttä!

Tervetuloa maksuttomaan SICKin ja OUKOTA Oy:n järjestämään maksuttomaan infotilaisuuteen tutustumaan turvalaitteisiin ja niillä toteutettuihin sovelluksiin.
Aika: Keskiviikko 20.2.2019 klo 8:30–12:00
Paikka: Koulutuskeskus Pohto, Vellamontie 12, Oulu
Asiantuntija: Pentti Rantanen, SICK OY

Tarkemmat tiedot alla.