Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta

Reaaliaikaista kunnossapitoa teollisuuden koneille
Teollisuustason konesuojaus integroituu suoraan olemassa olevaan ohjausalustaasi Koneen kuntoa valvotaan jatkuvasti yleisten vikatekijöiden kuten iskujen, komponenttien väsymisen ja kitkan avulla. Tämä mahdollistaa huoltotoimenpiteiden oikea-aikaisen ja ennakoivan aikataulutuksen ennen mahdollisten vaurioiden tai vikojen ja tuotantoseisakkien syntymistä. Koneiden suojaus toimii jatkuvasti ja pysyvästi toisin kuin jaksottaisten valvontajärjestelmien yhteydessä.

Helppo liitäntä IO-Linkin ansiosta
Teollisuuden suosima IO-Link -järjestelmä yksinkertaistaa Industry 4.0 -teknologian integroimista suoraan olemassa oleviin ohjausalustoihin. Kalliita aliverkkoja, gateway-yksikköjä ja IT-tukia ei tarvita. IO-Link -masterit lähettävät tilasignaalit ohjausjärjestelmiin ja niillä on kyky lähettää lasketut ja raakasignaalit ylemmän tason järjestelmiin syvällisempää analysointia varten.

Prosessiarvot
Tärinäanturi VVB001 kerää ja analysoi sisäisesti erilaisia prosessiarvoja, joita käytetään konevikojen tunnistamiseen:

v-RMS (koneen väljyysolosuhteet)
Tärinänopeuden tehollisarvo, ilmaisee komponenttien väsymisen.

a-RMS (koneen kitkaolosuhteet)
Kiihtyvyyden tehollisarvo, ilmaisee mekaanisen hankauksen.

a-Peak (koneen iskuolosuhteet)
Maksimikiihtyvyys, ilmaisee mekaaniset iskut.

Crest-kerroin
a-Peak/a-RMS, yksi tärkeimpiä koneen kokonaiskuntoa ilmaisevia arvoja.

Lämpötila
Ilmaisee liiallisen kitkan tai muun syyn (esim. elektroniset syyt) aiheuttaman lämpötilan nousun.

Raakadata
Anturi tuottaa kiihtyvyyteen perustuvaa raakadataa, jota voidaan käyttää vauriotapauksissa yksityiskohtaisen syyanalyysin pohjana. Nämä saadaan tarvittaessa BLOB (Binary Large Object) -objektina ja lähetetään IO-Linkin avulla. Järjestelmä voi tallentaa toimintatilat 4 sekunnin välein ja lähettää dataa usean minuutin ajalta ylemmän tason järjestelmiin.

Lue lisää ja ota yhteyttä!