Tehokasta matkantekoa: automaatiotekniikasta tulee mobiilia

Tehokasta matkantekoa: automaatiotekniikasta tulee mobiilia

19.10.2017


SickElektroniikan ja anturitekniikan nopea kehitys määrää nykyään mobiilien työkoneiden innovatiivisuusasteen. Maa- ja metsätalouskoneiden, maanrakennus- ja kaivoskoneiden sekä erikois- ja kunnallisten ajoneuvojen valmistajat ja käyttäjät hyödyntävät älyantureiden tarjoamia mahdollisuuksia. Prosesseista tehdään tehokkaampia, tarkempia ja ympäristöystävällisempiä. Tämä kehityskulku tekee SICKistä tärkeän kumppanin matkalla kohti huippuautomatisoituja ja itsenäisiä, mobiileja työkoneita.

 

Tehdas- ja logistiikka-automaatioalan tietotaitonsa ja kokemuksensa ansiosta

SICK voi turvautua laajaan teknologiaportfolioonsa ja kokemukseensa koneiden ja ajoneuvojen automaatiotekniikasta. Mobiilit ratkaisumme materiaalivirtaan tehdasrakennusten sisällä ulottuvat kennomaisista kuljetinjärjestelmistä ja siirtovaunuista vapaasti navigoivien, itsenäisten kuljetusajoneuvojen kautta aina kapeilla käytävillä kulkeviin trukkeihin, hallinostureihin ja erikoisajoneuvoihin.

Kuitenkaan myöskään mobiileihin ulkoratkaisuihin tarkoitetut ratkaisut, joissa tärkeä huomioitava seikka ovat vaihtelevat sääolosuhteet, tai ratkaisut useita päiviä kestäviin sovelluksiin eivät ole SICKin antureille uusia haasteita. Ne ovat osoittaneet toimivuutensa jo pitkään satamissa, kaivoksissa ja monissa muissa vaativissa ympäristöissä.

 

Tunnistus ja paikoitus

Anturit, kuten enkooderit, kallistus-, lähestymis- ja ultraäänianturit sekä paine- ja pinnankorkeusanturit muodostavat pohjan monille paikoitus- ja tunnistustehtäville mobiileissa työkoneissa.

Ratkaisumme – tehty koneenvalmistajille

 

Piirrettyjen reittien seuraaminen ja törmäysvaroitus

Piirrettyjen reittien seuraamisessa avustavat ja törmäyksistä varoittavat kuljettajan avustinjärjestelmät vähentävät käyttäjään kohdistuvaa kuormitusta. Älyanturitekniikan ja niihin sisältyvien sovellusohjelmien avulla kerätyt raakatiedot ja ajoneuvon tiedot analysoidaan jo anturissa.

Ratkaisumme – tehty koneenvalmistajille

 

Lue lisää!

 

 

 

Soita meille: 0207 280 430

  • Asiantunteva ja nopea palvelu
  • Opastusta teknisissä ongelmissa
  • 24/7 hälytystoimitukset